Antti Salmenlinna 1897 - 1968 taiteilija

Etusivulle    Hakemistoon

Poliisin tunnuskuva eli embleemi 1936

Poliisin embleemin orginaali
Mustavalkokopio alkuperäiskappaleesta. Alkuperäinen, värillinen versio on toimitettu Designmuseoon.


Poliisin viramerkin valos
Valos merkistä


Virkamerkki
Rintamerkkityyppinen virkamerkki.

Virkamerkki
Rintamerkkityyppinen virkamerkki.


Lehtileike poliisin embleemistä

Asetus poliisin tunnuskuvasta

Poliisin embleemi